Jagersfontein Slikdamramp

Jagersfontein Slikdamramp

Die NGK Vrystaat het haarself verbind om die gemeenskappe van Jagersfontein prakties by te staan na die Slikdam-ramp verlede Sondag. Torings van Hoop koordineer die hulp en werk deur die plaaslike NG Gemeente en haar leiers.  Dit gaan daaroor om hulle wat daar is, en die situasie op grondvlak ken, te ondersteun en dit vir hulle moontlik te maak om in samewerking met erkende leiers uit al die gemeenskappe te besluit wat gedoen moet word en waar hulp verleen moet word; dit is vir die onmiddellike maar ook vir die pad vorentoe.  Indien daar gemeentes of persone is wat meer betrokke wil raak by die gemeenskappe van Jagersfontein, skakel asb met ds De la Harpe, of direk met die plaaslike NG Gemeente.

The Dutch Reformed Church in the Free State has committed herself to support the communities of Jagersfontein after the flood disaster last Sunday.  Towers of Hope coordinates the aid and cooperate with  the local Jagersfontein Dutch Reformed Congregation and her leaders.  It is about the assistance of those who are there and who know the local context, to make it possible for them to decide in cooperation with other local leaders what needs to be done and where practical aid is necessary; for the immediate time, but also for the road ahead.  If there are churches, organizations or individuals who would like to become more involved, please contact Rev De la Harpe le Roux or the local Dutch Reformed Church.